Seguretat alimentaria


La seguretat alimentària depassa la noció d’autosuficiència alimentària i cal distingir-la del concepte de seguretat sanitària dels aliments, que forma part de la higiene i la innocuïtat dels aliments com també del manteniment de la seva salubritat. La gestió de la qualitat exigeix tenir identificats els riscs i els perills, en tot el procés de producció i consum i prendre les mesures per limitar l’expressió dels riscs (per exemple, la intoxicació alimentària).

És per això, que a TEGAMB els oferim els següents serveis:

 • APPCC i Autocontrols
  • Disseny del sistema APPCC
  • Implantació del sistema APPCC i dels prerequisits

 • Externalització del departament de qualitat i seguretat alimentaria
  • Aquest servei li suposa un estalvi de costos a la seva empresa
  • Estarà sempre al dia de la normativa vigent

 • Formació en higiene i seguretat alimentaria
  • Formació de manipuladors d’aliments
  • Formació en control i seguiment de prerequisits simplificat