Enginyeria

 
 
 

L’enginyer ha d’identificar i comprendre els obstacles més importants per a poder realitzar un bon disseny.

Alguns dels obstacles són els recursos disponibles, les limitacions físiques o tècniques, la flexibilitat per a futures modificacions i addicions, i altres factors com el cost, la possibilitat de dur-ho a terme, les prestacions i les consideracions estètiques i comercials.

Mitjançant la comprensió dels obstacles, els enginyers dedueixen quines són les millors solucions per a afrontar les limitacions trobades quan s’ha de produir i utilitzar un objecte o sistema.

TEGAMB li ofereix els següents serveis:

  • Redacció de projectes i avant-projectes
  • Redacció de projectes executius
  • Redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al medi ambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.
  • Projectes i gestió d’Autorització Municipal per a activitats innòcues
  • Legalització d’Activitats existents
  • Direcció facultativa d’obres
  • Assistència tècnica d’obres i control pressupostari d’obra
  • Preparació de peticions d’oferta i assistència en la contractació de serveis
  • Resposta i al·legacions a requeriments ambientals de les diferents Administracions
  • Certificació energètica d’edificis existents (Des de l’1 de juny de 2013 és obligatori a tots els edificis existents de compra-venda i/o lloguer segons RD 235/2013.)

I molts serveis més, per això, pot contactar amb nosaltres i li informarem de tot el ventall de possibilitats que li podem oferir.