Projectes realitzats


A continuació els mostrem alguns dels treballs realitzats des dels principis de l’empresa TEGAMB.
Recordin que per a qualsevol informació poden consultar-nos i enviar-nos un mail a través de la pàgina web.


ANY 2004
Projecte obra i legalització indústria envasat Ossos a Vic Indústria
Legalització taller mecànic a Taradell Indústria
Legalització carnisseria i obrador a Sta. Eugènia de Berga Indústria
Projecte i legalització de restaurant a Taradell Indústria / Comerç
Projecte i legalització d’una nau agrícola i sala de munyir a Calldetenes Indústria agrícola
Legalització càmping/restaurant a St. Sadurní d’Osormort Indústria / Comerç
Legalització de carnisseria amb obrador a Vic Indústria
Legalització activitat de menjars preparats a Vic Indústria
Legalització sala de desfer i assecador d’embotits a Vic Indústria
Legalització de granja de conills amb 600 mares a Taradell Indústria agrícola
ANY 2005
Projecte granja de porcí d’engreix de 2000 mares a Calaf Indústria agrícola
Estudi d’avaluació d’impacte ambiental a St. Vicenç de Montal Ambiental
Estudi d’impacte i integració paisatgística a Castellví i el Vilar Ambiental
Legalització restaurant a Taradell Indústria / Comerç
Expedient de taxació d’una finca rústic de 230ha a Taradell Agrícola
Estudi recuperació d’una antiga pedrera a Montcada i Reixac Ambiental
Projecte d’un cobert agrícola a Castellgalí Agrícola
Expedient de segregació d’una finca rústica a Aiguafreda Agrícola
Projecte d’una nau agrícola per allotjament de 800 pors a Ultramort Agrícola
Delimitació i segregació d’una finca rústica a Tavèrnoles Agrícola
Projecte i legalització d’un hivernacle a Ultramort Agrícola
Projecte i legalització d’un restaurant a Vic Industrial / Comerç
Projecte canalització tram de riera a Balenyà Hidràulica
ANY 2006
Projecte i legalització d’una sala de desfer a Mataró Indústria
Projecte i legalització d’una carnisseria a Sant Julià de Vilatorta Indústria / Comerç
Segregació i tassació d’una finca rústica a Roda de Ter Agrícola
Segregació i tassació d’una finca rústica a Manlleu Agrícola
Inspecció bases d’emmagatzematge d’aigua a diversos municipis de Catalunya Ambiental
Projecte i legalització d’una nau bovina a les Lloses Agrícola
Projecte i legalització d’una indústria de formatges i derivats làctics a Les Lloses Agrícola
Informe preliminar de sòls de diferents empreses del sector de curtits a Igualada Ambiental / Indústria
Revisió i informes de diferents avaluacions ambientals del sector ramader i industrial Ambiental
ANY 2007
Delimitació d’una finca rústica de 65 ha a Cardedeu Agrícola
Projecte d’estat de dimensions de l’obra executada de la planta de compostatge de Terrassa Ambiental
Projecte legalització d’un restaurant a Vic Indústria / Comerç
Projecte APPCC per inscripció de Sandach per indústria de curtits a Celrà Industrial
ANY 2008
Projecte Projecte de segregació d’una finca rústica a Santa Cecilia de Voltregà Agrícola
Legalització d’una indústria de curtits a Igualda Industrial
Informe permís abocament de diverses estacions de servei per l’ACA Ambiental
Vigilància i direcció d’obra, amidaments i certificats d’ampliació de l’EDAR de Manlleu (de novembre de 2008 a gener de 2010) Ambiental
Vigilància ambiental d’obra en l’ampliació de l’Edar de Manlleu Ambiental
Vigilància ambiental d’obra en la prolongació de la conducció Abrera-Fontsanta fins el Prat de Llobregat Xarxa d’alta Ambiental
Vigilància ambiental d’obra d’execució de les obres de dues plantes d’osmosi inversa al Prat de Llobregat Ambiental
ANY 2009
Assistència tècnica projecte reforç de tram Ctra. GI-551 de Sant Hilari de Sacalm – Santa Coloma de Farners Obra Pública
Valoració informe pericial i pèrit de part d’una finca rústia al terme municipal de Viver i Serraleix SL Ambiental
Valoració i peritatge judicial a Barcelona Ambiental
Valoració i peritatge de cultiu d’oliveres a Sant Cugat del Vallès Ambiental
Projecte constructiu d’un cobert agrícola al terme municipal de Calldetenes Agrícola
ANY 2010
Projecte APPCC per inscripció al Sandach per indústria de curtits a Mora d’Ebre Industrial
Projecte llicència ambiental de trasllat i ampliacó d’una Escola a Sant Hipòlit de Voltregà Indústria / Comerç
Projecte i legalització d’una carnisseria a Roda de Ter Indústria / Comerç
Projecte i legalització d’una carnisseria i menjars preparats a Vic Indústria / Comerç
Topogràfic reparcel·lació de finques al terme municipal d’Arbúcies i Seva Ambiental
Valoració tecno econòmica de diferents finques al Par Agrari del Baix Llobregat Ambiental
Valoració tècnica i Econòmica d’una finca rústica amb explotació ramadera al terme municipal de Folgueroles Ambiental
Assistència tècnica de contracte integral oest de conservació de carretereres pel STCB del departament d’obres públiques de la Generalitat Conservació obra pública
Valoració tècnica i econòmica d’una finca rústica i explotació ramadera al terme municipal de Moià Ambiental
Projecte i legalització d’una bugaderia a Tona Indústria / Comerç
Valoració econòmica d’uns terrenys rústics a Ripoll Ambiental
ANY 2011
Legalització activitat conservació de pell ovina en fresc al terme municipal de Celrà Ambiental
Assesorament tècnic i econòmic en explotació ramadera i finca agroforestal al terme municipal de Moià Ambiental
Projecte llicència d’activitats d’una carnisseria amb obrador a Vic Indústria / Comerç
Delimitació i fitament d’una finca rústica a Calonge de Segarra Agrícola
Projecte minimització i assessorament en el consum i càrrega contaminant de l’aigua en Industria d’embotits a Solsona Alimentaria / Ambiental
Valoració tècnica i econòmica de finca Rustica dedica a la hortifructicultrua a Tona Agrícola
Projecte de climatització per Escola d’una Linia a la Gleva Industrial
Projecte legalització i PGDR per explotació Bovina a Mataró Agrícola
Valorció econòmica dels danys ocasionats per una Tala Agrícola
Projecte llicència activitats d’un restaurant al T.M de Vic Alimentaria / Ambiental
Projecte i legalització d’una fruiteria a Roda de Ter Alimentaria / Ambiental
ANY 2012
Projecte electric, projecte activitats i obra per un Supermercat a Calaf Indústria / Comerç
Projecte activitats explotació Bovina i porcina al T.M de Moià Ambiental
Projecte llicència activitats de Carnisseria amb obrador al T.M de Vic Indústria / Comerç
Coordinació Seguretat i Salut en les obres de ampliació de l’EDAR de l’empresa Rousselot a T.M de Cebrià Ambiental
Taxador col·laborador de Sociedad de Tasacion Ambiental / Agrícola
Estudi tecno-econòmic de la instal·lació de Caldera de Biomassa a Les Masies de Voltregà Ambiental
Projecte activitats d’una escola a la Gleva Industrial
Projecte legalització i PGDR per explotació Porcina al al Població de Sant Jordi Desvalls Agrícola
Projecte elèctric i expedient d’activitats per una botiga de Roba a Taradell Comerç
Projecte llicència activitats per un taller de fusteria a Gurb Ambiental
Projecte i legalització d’una fruiteria a Taradell Comerç / Ambiental
Redacció avant projecte de planta de tractament de purins mitjançant al sistema EDARAC Ambiental
Estudi i redacció informe per la millora de una EDAR procedents de escorxador porci Ambiental
Auditoria i inspecció de diferents obres i instal·lacions realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua Auditoria / Ambiental
ANY 2013
Projecte memòria per a diverses instal·lacions frigorífiques Indústria
Formació per a manipuladors d’aliments i autocontrols Comerç
Formació seguretat alimentaria Indústria alimentaria
Taxador col·laborador de Sociedad de Tasacion Ambiental / Agrícola
Taxació i certificació de superfícies construïdes per a Finca Agricola a la Comarca de Osona Auditoria / Ambiental
ANY 2014
Auditories i inspeccions de diferents ajuts del otorgats pel Departament d’Agricultura, Ramadaria i pesca Auditoria / Ambiental
Formació per a manipuladors d’aliments i autocontrols Comerç
Taxador col·laborador de Sociedad de Tasacion Ambiental / Agrícola
Projecte memòria per a diverses instal·lacions frigorífiques Indústria alimentaria / Logística alimentaria
Legalització dipòsit de gasoil 10.000 L Indústria
Programa autocontrols / appc sector Restauració Comerç
Programa autocontrols / appc sector Carnisseria i xarcuteria Comerç
Millora general de Calldetenes. Carretera N-141d.PK 1+500 3+000. Generalitat de Catalunya. Departament de Territorio i Sostenibilidad, Import de l’actuació:. 2.959.193.19 €. Funcions: Vigilància d’obres, Oficina tècnica i certificació Obres lineals
ANY 2015
Projecte obres / elèctric / llicència ambiental per obrador de Pa Comerç
Projecte obres / elèctric / llicència ambiental per distribució de aliments congelats Comerç
Coordinació de seguretat i salut en el tram IV Canal Segarra – Garrigues Obres lineals
Coordinació Seguretat i salut abastament aigua potable Villanueva de Gallego Obres lineals
Millora general de Calldetenes. Carretera N-141d.PK 1+500 3+000. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilidad, Import de l’actuació:. 2.959.193.19 €. Funcions: Vigilància d’obres, Oficina tècnica i certificació Obres lineals
ANY 2016
Projecte obres / elèctric / llicència ambiental per obrador xocolata Comerç
Coordinació de seguretat i salut en el tram IV Canal Segarra – Garrigues Obres lineals
Coordinació Seguretat i salut abastament aigua potable Villanueva de Gallego Obres lineals
Millora general de Calldetenes. Carretera N-141d.PK 1+500 3+000. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilidad, Import de l’actuació:. 2.959.193.19 €. Funcions: Vigilància d’obres, Oficina tècnica i certificació Obres lineals